ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Inleiding

Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) regelen uw gebruik van de Windowize.eu (“wij”, “ons”, “onze”) website (“Website”) en uw relatie met Windowize.eu. Lees ze zorgvuldig door, want ze hebben invloed op uw rechten en aansprakelijkheid volgens de wet.

2. Gebruik van de website

Door de Website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, maak dan geen gebruik van de Website.

3. bestellen

Wanneer u een bestelling plaatst, garandeert u dat alle verstrekte informatie juist en volledig is. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van aanvaarding en beschikbaarheid van het product. Informatie over de beschikbaarheid van producten wordt vermeld bij elke afzonderlijke productbeschrijving.

4. Prijzen

Alle prijzen die op Windowize.eu worden vermeld, zijn correct op het moment dat de informatie werd ingevoerd; we behouden ons echter het recht voor om de prijzen van elk product op elk moment te wijzigen. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting.

5. Levering

Levertijden die worden opgegeven op het moment van bestellen zijn bij benadering en kunnen variëren. Goederen worden geleverd op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven.

6. Geeft

Ons retourbeleid wordt apart beschreven op onze pagina Retourbeleid. Lees dit beleid voordat u een aankoop doet.

7. Intellectueel eigendom

Alle inhoud die beschikbaar is op de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, logo’s, pictogrammen op knoppen, afbeeldingen, audioclips, gegevenscompilaties en software, en de compilatie daarvan (de “Inhoud”) is eigendom van Windowize.eu, onze filialen, onze partners of onze licentiegevers, en wordt beschermd door internationale wetten op het auteursrecht.

8. Beperking van aansprakelijkheid

Windowize.eu is niet aansprakelijk voor verlies of schade in omstandigheden waar:

  • Er is geen schending van een wettelijke plicht jegens u door Windowize.eu of door haar werknemers of agenten;
  • Dergelijk verlies of dergelijke schade is geen redelijkerwijs voorzienbaar gevolg van een dergelijke schending;
  • Elke toename van verlies of schade als gevolg van schending door u van een item van deze Voorwaarden.

9. Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Europese Unie.

10. Wijzigingen in deze voorwaarden

Windowize.eu behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht zodra ze op de website zijn gepubliceerd.

11. Scheidbaarheid

Als een deel van deze Voorwaarden juridisch onuitvoerbaar wordt geacht, blijven alle andere delen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht.

12. Contact met ons opnemen

Als u zich zorgen maakt over materiaal op onze Website of vragen hebt over deze Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via
info@windowize.eu

Laatst bijgewerkt: 1 juni 2023