1. Inleiding

Windowize.eu (“wij”, “ons”, “onze”) respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid informeert u over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt (ongeacht waar u vandaan komt), en het vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website windowize.eu (hierna, “ons”, “wij”, of “windowize.eu”).

2. Persoonlijke gegevens die we verzamelen

Persoonsgegevens of persoonlijke informatie betekent alle informatie over een persoon aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. We kunnen als volgt verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen:

 • Identiteitsgegevens: inclusief voornaam, achternaam.
 • Contactgegevens: waaronder factuuradres, afleveradres, e-mailadres, telefoonnummers.
 • Transactiegegevens: waaronder gegevens over betalingen van u en andere gegevens over producten die u bij ons hebt gekocht.
 • Technische gegevens: waaronder het internetprotocoladres (IP-adres), uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browserplugintypes en -versies, besturingssysteem en platform, en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.

3. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken als de wet dat toestaat. Meestal gebruiken we uw persoonlijke gegevens in de volgende omstandigheden:

 • Om uw bestelling te verwerken en te leveren, inclusief: het beheren van betalingen, vergoedingen en kosten; het innen en terugvorderen van geld dat aan ons verschuldigd is.
 • Om onze relatie met u te beheren, inclusief het informeren over wijzigingen in onze voorwaarden of privacybeleid.
 • Om ons bedrijf en deze website te beheren en te beschermen (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens).
 • Om u relevante website-inhoud en advertenties te leveren en de effectiviteit te meten of te begrijpen van de advertenties die we u aanbieden.

4. Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Het is mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens moeten delen met de partijen die hieronder worden genoemd voor de doeleinden die worden genoemd in de tabel in paragraaf 3 hierboven:

 • Serviceproviders die IT- en systeembeheerdiensten leveren.
 • Professionele adviseurs zoals advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars.
 • Derden aan wie we delen van ons bedrijf of onze activa kunnen verkopen, overdragen of samenvoegen. Als alternatief kunnen we andere bedrijven overnemen of ermee fuseren. Als ons bedrijf verandert, kunnen de nieuwe eigenaars uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als uiteengezet in dit privacybeleid.

Wij eisen van alle derde partijen dat zij de veiligheid van uw persoonlijke gegevens respecteren en deze behandelen in overeenstemming met de wet. Wij staan onze externe dienstverleners niet toe om uw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden en staan hen alleen toe om uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

5. Gegevensbeveiliging

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of op onbevoegde wijze toegankelijk zijn, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot werknemers, agenten, contractanten en andere derden die deze gegevens nodig hebben voor hun werk. Zij verwerken uw persoonlijke gegevens alleen in onze opdracht en hebben een geheimhoudingsplicht.

6. Bewaren van gegevens

We bewaren je persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen.

7. Uw wettelijke rechten

Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Deze omvatten het recht op:

 • Toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens.
 • Correctie van uw persoonlijke gegevens aanvragen.
 • Het wissen van uw persoonlijke gegevens aanvragen.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • Beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aanvragen.
 • Verzoek om overdracht van uw persoonlijke gegevens.
 • Recht om toestemming in te trekken.

8. Wijzigingen in het privacybeleid

We evalueren ons privacybeleid regelmatig en kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Alle updates worden op deze pagina geplaatst en als de updates belangrijk zijn, laten we je dat per e-mail weten.

9. Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of onze privacypraktijken, kunt u contact met ons opnemen via
info@windowize.eu

Laatst bijgewerkt: 1 juni 2023